IGFPraca licencjacka

Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Cezary Pokropek

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2012

Niniejsza praca porusza zagadnienia z zakresu tonometrii, koncentrując się na ogólnej zasadzie działania urządzeń mierzących ciśnienie wewnątrzgałkowe w ludzkim oku. Omówiono wady i zalety tonometrów stosowanych w praktyce okulistycznej dawniej i teraz. Porównano te urządzenia pod względem ich przydatności w diagnozowaniu i terapii jaskry.


Cofnij