IGFPraca magisterska

Obrazowanie nadrozdzielcze wykorzystujące transformacje przestrzenno-widmowe w polu bliskim

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maria Bancerek

dr hab. Rafał Kotyński, prof. ucz.

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Niniejsza praca dotyczy niedawno zaproponowanej techniki obrazowania optycznego, IMM (ang. Interscale Mixing Microscopy). Metoda ta, poprzez wzmocnienie sygnału pochodzącego od podfalowego obiektu ze względu na obecność w sąsiedztwie obiektu odniesienia (np. dwuwymiarowej siatki dyfrakcyjnej) o znanym widmie przestrzennym, umożliwia odtworzenie informacji o podfalowym obiekcie z pomiaru w polu dalekim. Celem pracy była analiza możliwości i ograniczeń metody IMM poprzez symulacje numeryczne. W ramach niniejszej pracy zaproponowano trzy metody analizy sygnały IMM, pozwalające na odzyskanie informacji o położeniu obiektu na siatce: metodę korelacyjną, koincydencyjną oraz dekonwolucyjną. Celem przeprowadzenia pełniejszej rekonstrukcji obiektów zaproponowano również dwa algorytmy optymalizacyjne: algorytm symulowanego wyżarzania oraz algorytm genetyczny. Za pomocą algorytmów optymalizacyjnych, oprócz lokalizacji, możliwe było również znalezienie rozmiaru obiektów. Porównano wyniki rekonstrukcji dla różnych funkcji kosztu użytych w optymalizacji, opierających się na normach L1 oraz L2; w szczególności uwzględniono wpływ szumu o różnym natężeniu na jakość rekonstrukcji.


Cofnij