IGFRozprawa Doktorska

Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Pastuszczak

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki UW

2014


Cofnij