IGFProjekt

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Optyki Informacyjnej

Realizacja projektu: 1 grudnia 2012 - 30 listopada 2015

prof. dr hab. Tomasz Szoplik Koordynator na UW
dr Piotr Wróbel Wykonawca
dr Tomasz Stefaniuk Wykonawca
mgr Arkadiusz Ciesielski Wykonawca
dr hab. Rafał Kotyński Wykonawca

Współwykonawcy:

<p>Marzena Balcerzewska</p>
<p>Andrzej Wronkowski</p>
<p>Aleksandra Wronkowska</p>

Program Badań Stosowanych

Lider konsorcjum realizującego projekt: Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Zadania realizowane przez ZOI IGF FUW: 6 i 7.


Cofnij