IGFProject

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Information Optics Department

Project realisation: Dec. 1, 2012 - Nov. 30, 2015

prof. dr hab. Tomasz Szoplik Coordinator on the University of Warsaw
dr Piotr Wróbel Investigator
dr Tomasz Stefaniuk Investigator
mgr Arkadiusz Ciesielski Investigator
dr hab. Rafał Kotyński Investigator

Co-contractors:

<p>Marzena Balcerzewska</p>
<p>Andrzej Wronkowski</p>
<p>Aleksandra Wronkowska</p>

Program Badań Stosowanych

Lider konsorcjum realizującego projekt: Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Zadania realizowane przez ZOI IGF FUW: 6 i 7.


Back