IGFPraca magisterska

Modelowanie fal powierzchniowych na mikrostrukturach metalicznych dla częstości terahercowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Świtlik

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki UW

2012

Niniejsza praca poświęcona jest modelowaniu propagacji powierzchniowych fal elektromagnetycznych w strukturyzowanych materiałach z idealnego przewodnika, przy użyciu metody FDTD. Przedstawione wyniki symulacji numerycznych potwierdzają możliwość wzbudzenia fali powierzchniowej, związanej z powstawaniem plazmonów pozornych w zakresie terahercowym dla struktur, których wymiary są rzędu mikrometrów. Symulacje numeryczne ilustrują charakter fal powierzchniowych. Obrazują lokalizację energii przy powierzchni oraz potwierdzają możliwość stworzenia falowodów gradientowego oraz paskowego dla takich fal.


Cofnij