IGFProjekt

Metamateriał plazmoniczny - liniowa filtracja przestrzenna nie ograniczona dyfrakcyjnie

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 1 grudnia 2011 - 30 listopada 2013

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
OPUS
- -
-

Cofnij