IGF


Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: 3.23
+48 22 55 32 723
kmacukow@uw.edu.pl
kmacukow@adm.uw.edu.pl

optyka informacyjna - holografia, optyczne i hybrydowe przetwarzanie informacji, metody korelacyjne,
rozpoznawania i klasyfikacja obrazów, optyczne pamięci skojarzeniowe, rozwiązania fotoniczne w technikach
informacyjnych

Wykształcenie

 • 2002: profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1997: tytuł naukowy profesora, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1992: profesor nadzwyczajny UW;
 • 1988: doktor habilitowany nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1979: doktor nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1970: magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zatrudnienie

 • 1970 - 1974: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • 1974 - 1980: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski;
 • od 1980: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Pełnione funkcje

 • 1989 - 1991: kierownik Pracowni Przetwarzania Informacji, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, UW;
 • 1991 - 1995: zastępca dyrektora Instytutu Geofizyki WF UW;
 • 1992 - 1996: kierownik studium doktoranckiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1995 - 1996: prodziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 1996 - 2002: dziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 2002 - 2005: Prorektor do spraw finansowych i polityki kadrowej
 • 2005 - 2012: Rektor UW

Członkostwo w komitetach i organizacjach

Zajęcia dydaktyczne

 • zajęcia na Pracowni Fizycznej I i III;
 • wykłady kursowe na specjalizacji Optyka Fourierowska i Przetwarzanie Informacji;
 • proseminarium, prace magisterskie i doktorskie;

Projekt badawczo-organizacyjny

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Recenzje profesorskie

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie