IGFPraca licencjacka

Techniki ultradźwiękowe w diagnostyce okulistycznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Patrycja Burchacka

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2016

W okulistyce jedną z najczęściej stosowanych metod diagnostycznych są techniki ultradźwiękowe. Fale ultradźwiękowe w ujęciu fizycznym oraz schemat budowy urządzenia ultrasonograficznego pozwalają zrozumieć mechanizmy działania ultrasonografii, a opis elementów przekroju gałki ocznej wprowadza do zastosowania tej techniki w okulistyce. Zasadniczą częścią pracy jest omówienie trzech głównych typów obrazowania wykorzystywanych w diagnostyce oka: prezentacji A stosowanej do pomiarów odległości poszczególnych struktur, prezentacji B pozwalającej na uzyskanie obrazów elementów oka oraz ultrasonografii dopplerowskej, odpowiedzialnej za charakterystykę przepływu krwi w obrębie badanego obszaru.


Cofnij