IGFprof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Chałasińska-Macukow  
Professor
Institute of Geophysics
Information Optics Department
ul. Pasteura 5, room: 3.23
+48 22 55 32 723
kmacukow@fuw.edu.pl

Education

 • 2002: profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1997: tytuł naukowy profesora, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1992: profesor nadzwyczajny UW;
 • 1988: doktor habilitowany nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1979: doktor nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1970: magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Employment

 • 1970 - 1974: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • 1974 - 1980: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski;
 • od 1980: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Scholarships and scientific stays abroad

Pełnione funkcje (en)

 • 1989 - 1991: kierownik Pracowni Przetwarzania Informacji, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, UW;
 • 1991 - 1995: zastępca dyrektora Instytutu Geofizyki WF UW;
 • 1992 - 1996: kierownik studium doktoranckiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1995 - 1996: prodziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 1996 - 2002: dziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 2002 - 2005: Prorektor do spraw finansowych i polityki kadrowej
 • 2005 - 2012: Rektor UW

Członkostwo w komitetach i organizacjach (en)

Zajęcia dydaktyczne (en)

 • zajęcia na Pracowni Fizycznej I i III;
 • wykłady kursowe na specjalizacji Optyka Fourierowska i Przetwarzanie Informacji;
 • proseminarium, prace magisterskie i doktorskie;

PhD

Msc


 • Bartosz Borucki, Wydział Fizyki, 2015

 • Katarzyna Mikulska, Wydział Fizyki, 2005

 • Paweł Topór, Wydział Fizyki, 2004

 • Marcin Jedyński, Wydział Fizyki, 2003

 • Dariusz Brzęczkowski, Wydział Fizyki, 2003

Bachelor

Master of Science Dissartation

Bachelor thesis