IGFMaster of Science Dissartation

Zastosowanie transformaty falkowej jako przetwarzania wstępnego w korelatorze ze złożonym filtrem wielopoziomowym

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marcin Jedyński

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2003


Back