IGFMaster of Science Dissartation

Identyfikacja linii papilarnych po logarytmicznej obróbce wstępnej

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Dariusz Brzęczkowski

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2003


Back