IGFBachelor thesis

Optics of thin layers

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Jolanta Piekarska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2015

Optyka cienkich warstw jest działem fizyki, zajmującym się badaniem zjawisk zachodzących w warstwach o grubości kilkuset nanometrów. Dyfrakcja i interferencja to podstawowe zjawiska, na których bazuje optyka cienkich warstw. Powłoki antyrefleksyjne to najbardziej powszechne zastosowanie tej dziedziny nauki. Stosuje się je w celu zmniejszenia ilości światła odbitego od obu powierzchni soczewki okularowej. Ich dodatkową funkcją jest zwiększenie przejrzystości soczewki oraz uodpornienie jej na uszkodzenia mechaniczne. Cienkie warstwy znajdują zastosowanie w szeregu innych filtrów m.in. filtrze interferencyjnym czy polaryzacyjnym. Ponadto, zjawisko cienkich warstw pojawia się również w całym otaczającym nas świecie przyrody.


Back