IGFDoctoral dissertation

Wybrane zastosowania kryształów foto-refrakcyjnych do przetwarzania sygnałów optycznych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Milan Mrozowicz

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki UW

2006


Back