IGFMaster of Science Dissartation

Problem niezmienniczości w procesie rozpoznawania twarzy

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Paweł Topór

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2004


Back