IGFDoctoral dissertation

Algorytmy rozpoznawania obrazów przeznaczone dla koherentnych korelatorów optycznych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Rafał Kotyński

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2000


Back