IGFLaboratorium Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych

Laboratorium Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych

Laboratorium Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych

Kierownicy laboratorium:dr Piotr Wróbel, dr Tomasz Stefaniuk
Lokalizacja:ul. Pasteura 5, -1.32abc i -1.32d
Instytut:IGF
Zakład:ZOI

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych (PNFP) prowadzi badania w zakresie wytwarzania i charakteryzacji planarnych plazmonicznych materiałów funkcjonalnych, w tym: filtrów o kontrolowanej transmisji i paśmie przenoszenia, szerokopasmowych absorberów promieniowania elektromagnetycznego, nadrozdzielczych soczewek plazmonicznych oraz materiałów funkcjonalnych o kontrolowanej dyspersji.

PNFP posiada następującą infrastrukturę laboratoryjną:

•  stanowisko do wytwarzania wielowarstwowych materiałów funkcjonalnych metalicznych i dielektrycznych, którego głównym elementem jest napylarka Lesker PVD-75 z wiązką elektronów i działem jonowym,
•  stanowisko do charakteryzacji własności morfologicznych i materiałowych wytwarzanych nanostruktur składające się z mikroskopu elektronowego Zeiss Sigma z detektorami SE, BSE, In- Lens i analizą składu pierwiastkowego EDS; bezkontaktowego profilometru optycznego VECCO WYKO NT2200, skanującego mikroskopu sił atomowych AFM (NT-MDT) oraz skanującego mikroskopu tunelowego STM (NT-MDT),
•  stanowisko do charakteryzacji liniowych własności optycznych, w tym diody światła białego, spektrometr (Ocean Optics z linijką CCD), skanujący mikroskop pola bliskiego SNOM (NT-MDT), oraz mikroskop optyczny (Olympus),
•  stanowisko do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, umożliwiający zapis nanostruktur z sub-100 nanometrową rozdzielczością w skład, którego wchodzą: laser femtosekundowy z przestrajalnym parametrycznym oscylatorem optycznym na długości fali w zakresie 195nm nm -16um, układ do ablacji laserowej, spin coater, cutting plotter, piec muflowy, płyta grzewcza, komora laminarna, urządzenie do trawienia powierzchni plazmą,
•  stanowisko do testowania metamateriałów i trójwymiarowych nanostruktur w zakresie UV-VIS- LWIR) składający się z spektrometru wyposażonego w kamerę CCD, kamery InGaAs, wielozakresowe analizatora widma optycznego, wzmacniacz fazoczuły typu lock-in wielokanałowej pompy perystaltycznej.

Powiązane dokumenty:


« Cofnij