IGFLaboratorium Transferu Radiacyjnego

Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Kierownik laboratorium:prof. dr hab. Krzysztof Markowicz
Opiekun techniczny:dr inż.Wojciech Kumala
Programy: ATMO-ACCESS Trans-National-Access
Lokalizacja:ul. Pasteura 5
Instytut:IGF
Zakład:ZFA

W Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) prowadzimy pomiary własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych oraz chmur, jak również składowych strumieni radiacyjnych i strumieni ciepła odczuwalnego oraz utajonego na powierzchni ziemi. Pomiary prowadzone w LTR prowadzone są z wykorzystaniem technik in-situ oraz metod zdalnych. Główna część LTR znajduje się na platformie pomiarowej na dachu budynku Wydziału Fizyki, gdzie umieszczone są przyrządy optyczne, stacja meteorologiczna i czerpnie powietrza do pomiaru własności optycznych oraz mikrofizycznych aerozolu. Na wyposażeniu LTR znajduje się stanowisko do kalibracji radiometrów słonecznych. Większość pomiarów prowadzonych w LTR wykonywanych jest w trybie ciągłym. W kilku przypadkach wykonywane są pomiary manualne, w tym fotometrem słonecznym, przenośnym bilansomierzem oraz ręcznym spektrometrem. Część przyrządów pomiarowych LTR jest zainstalowana w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz w stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu. Na wyposażeniu laboratorium jest również samochód badawczy, w którym zainstalowana jest aparatura do pomiarów własności optycznych aerozolu w trybie in-situ. Dodatkowo w samochodzie możliwe jest zainstalowanie przenośnego lidaru lub ceilometru.

Wyniki pomiarów wykonywanych w LTR są wizualizowane na stronie:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/PolandAODdata.php

Opis bazy danych znajduje się tutaj:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/Poland-AODbazadanych.pdf

 

 

W skład LTR wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku, samochód badawczy oraz pomieszczenia laboratoryjne (B4.55 oraz B4.57).

Lista sprzętu pomiarowego:

- automatyczna stacja meteorologiczna WXT510
- anemometr ultradźwiękowy Young 81000
- radiometry: pyranometry (CM21 CM22), pyrgeometr (CGR3), 
- sun tracker STR22,
- fotometr słoneczny Microtops
- radiometr słoneczny MFR-7 ShadowBand
- fotoakustyczny przyrząd PAX532
- fotoakustyczny przyrząd PAX870
- mikro aethalometry AE-51
- liczniki czastek OPC-N2
- ceilometer CHM-15K
- prototypowy lidar mikroimpulsowy
- nephelometr Aurora 4000
- aethelometr AE31
- zestaw do odbioru danych satelitarnych z satelity MSG
- zestaw do odbioru danych radiosondażowych.

 

ACS1000

komora klimatyczna

Aethalometr AE-31

etalometr

Aethalometr AE-51

etalometr

Albedomierz CMA11

albedomierz

Bilansomierz CNR4

bilansomierz

Bilansomierz Lite2

bilansomierz

Ceilometr CHM15K

ceilometr

CIMEL

fotometr słoneczny

Kalibrator odpowiedzi kątowej radiometrów

kalibrator radiometrów

Kamera Całego Nieba

kamera nieba

KH20

higrometr

LAS3340

laserowy licznik cząstek

Laserowy deszczomierz OTT Parsivel²

disdrometr

METPAK

stacja meteorologiczna

MFR-7

fotometr słoneczny

Microtops II

fotometr słoneczny

Mobilny platforma badawcza- METEO1

dron

Nefelometr Aurora 4000

nefelometr

Odbiornik danych SEVIRI

odbiornik MGS

OPC-N2/ OPC-N3

licznik cząstek

Photoacoustic Extinctiometer

PAX

Pyranometr CM21

pyranometr

Pyranometr CMP22

pyranometr

Pyrgeometr CGR3

pyrgeometr

Pyrheliometr CHM1

pyrheliometr

RS92SGP

system radiosondażowy

System kamer

kamera nieba

System miniaturowych radiometrów

radiometr

Tracker słoneczny STR22

tracker słoneczny

ultradźwiękowy Young 9100

anemometr

WXT510

stacja meteorologiczna

Zestaw Spektrometrów

spektrometr


« Cofnij