IGFInstrument

Laserowy deszczomierz OTT Parsivel²

disdrometr

Laserowy deszczomierz OTT Parsivel²

Laserowy deszczomierz OTT Parsivel²

disdrometr

Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Lokalizacja: ul. Pasteura 5
Instytut:IGF
Zakład:ZFA
Kierownik:prof. dr hab. Krzysztof Markowicz

Przyrząd przeznaczony do pomiaru struktury mikrofizycznej opadu. Urządzenie pozwala rejestrować nateżenie opadu, wielkość hydrometeorów w funkcji ich rozmiaru. Specialny algorytm pozwala indentyfikować typów hydrometeorów. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się dwa takie przyprządy, przy czym jeden z nich zainstalowany jest na stacji SolarAOT na Podkarpaciu. 


« Cofnij