IGFInstrument

Pyrgeometr CGR3

pyrgeometr

Pyrgeometr CGR3

Pyrgeometr CGR3

pyrgeometr

Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Lokalizacja: ul. Pasteura 5
Instytut:IGF
Zakład:ZFA

Przyrząd do pomiarów promieniowania długofalowego w zakresie 4.5 to 42 µm. 

Manual 


« Cofnij