IGFInstrument

CIMEL

fotometr słoneczny

CIMEL

CIMEL

fotometr słoneczny

Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Lokalizacja: ul. Pasteura 5
Instytut:IGF
Zakład:ZFA
Kierownik:dr hab. Krzysztof Markowicz

Przyrząd do pomiaru bezpośredniego oraz rozproszonego promieniowania słonecznego w 9 kanałach spektralnych: 340, 380, 440, 500, 675, 870, 936, 1020, 1640 nm. Na podstawie zmierzonych wartości wyznaczane są parametry optycznej aerozolu w tym aerozolowa grubośc optyczna, wykładnik Angstroma i inne. Dane zbierane przez przyrząd są przetwarzone w ramach międzynarodowej sieci pomiarowej AERONET. Aktualne oraz archiwalne dane znajdują się tutaj. Przyrząd od 2013 r. jest zainstalowany w stacji SolarAOT na Podkarpaciu. 

 


« Cofnij