IGFInstrument

Pyranometr CMP22

Pyranometr

Pyranometr CMP22

Pyranometr CMP22

Pyranometr

Laboratorium: Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Lokalizacja: ul. Pasteura 5
Instytut:IGF
Department:ZFA
Kierownik:dr hab. Krzysztof Markowicz

Przyrząd do pomiaru całkowitego promieniowanie krótkofalowe w zakresie 200-3600 nm

Manual   http://www.kippzonen.com/Download/72/Manual-Pyranometers-CMP-series-English


« Cofnij