IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Wydarzenia
Roller Nanoimprinted Honeycomb Texture as an Efficient Anti-reflective Coating for Perovskite Solar Cells

Roller Nanoimprinted Honeycomb Texture as an Efficient Anti-reflective Coating for Perovskite Solar Cells

mgr inż. Maciej Krajewski

Zakład Fizyki Ciała Stałego FUW

Seminarium fotoniki
23 marca 2023 12:15
ul. Pasteura 5, sala 2.07

Assembly and microlithography of van der Waals heterostructures based on novel two-dimensional materials

Assembly and microlithography of van der Waals heterostructures based on novel two-dimensional materials

dr Karol Nogajewski

Zakład Fizyki Ciała Stałego FUW

Seminarium fotoniki
16 marca 2023 12:15
ul. Pasteura 5, sala 2.07

Journal Club

Journal Club

New series of biweekly discussion meetings

Instytut Geofizyki FUW


14 marca 2023 11:00
ul. Pasteura 5, sala B4.51 (Akwarium)

Epitaxial hexagonal boron nitride – growth, properties and applications

Epitaxial hexagonal boron nitride – growth, properties and applications

dr Johannes Binder

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego

Seminarium fotoniki
9 marca 2023 12:15
ul. Pasteura 5, sala 2.07

On the interplay of tropical clouds, humidity and the energy budget

On the interplay of tropical clouds, humidity and the energy budget

dr Ann Kristin Naumann

Max-Planck Institute for Meteorology, Germany

Seminarium fizyki atmosfery
3 marca 2023 13:15
on-line via ZOOM

Pomiary mikrofizyczne chmur z wykorzystaniem obrazowania cienia

Pomiary mikrofizyczne chmur z wykorzystaniem obrazowania cienia

mgr Moein Mohammadi

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Obrona rozprawy doktorskiej
1 marca 2023 11:00
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Kształtowanie nieliniowości w tellurowych światłowodach specjalnych

Kształtowanie nieliniowości w tellurowych światłowodach specjalnych

mgr Tanvi Karpate

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Obrona rozprawy doktorskiej
27 lutego 2023 11:00
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Osuwiska i eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy (cz. 1)

Osuwiska i eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy (cz. 1)

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN

Seminarium fizyki litosfery i planetologii
17 lutego 2023 13:15
on-line,

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

mgr Łucja Janicka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Obrona rozprawy doktorskiej
3 lutego 2023 13:00
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Makroskala przestrzenna w modelowaniu stabilnej warstwy atmosfery przy użyciu statystycznych modeli turbulencji

Makroskala przestrzenna w modelowaniu stabilnej warstwy atmosfery przy użyciu statystycznych modeli turbulencji

mgr inż. Paola Porretta-Tomaszewska

WIBHiIŚ Politechnika Warszawska

Obrona rozprawy doktorskiej
27 stycznia 2023 14:00
ul. Nowowiejska 20, budynek WIBHiIŚ, sala 115

Geologia i występowanie wody na Marsie

Geologia i występowanie wody na Marsie

mgr Tomasz Mikołajków

Instytut Geofizyki IGF FUW

Seminarium fizyki litosfery i planetologii
27 stycznia 2023 13:15
on-line,

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

How to model the evolution of the polluted PBL? - Exploring a new approach.

mgr inż. Grzegorz Florczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
20 stycznia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, B4.58 (NEW LOCATION) and online via ZOOM

Eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy, część 1

Eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy, część 1

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN

Seminarium fizyki litosfery i planetologii
20 stycznia 2023 13:15
on-line,

Synteza szkieł fluorkowych i wytwarzanie soczewek dla średniej podczerwieni metodą Hot Embossing

Synteza szkieł fluorkowych i wytwarzanie soczewek dla średniej podczerwieni metodą Hot Embossing

dr Jarosław Cimek

Zakład Fotoniki IGF FUW

Seminarium Zakładu Fotoniki
19 stycznia 2023 14:00
ul. Pasteura 5, sala 1.03

ChipScope – Overcoming the Limits of Diffraction with Superresolution Lighting on a Chip

ChipScope – Overcoming the Limits of Diffraction with Superresolution Lighting on a Chip

dr Katarzyna Kluczyk-Korch

Zakład Optyki Informacyjnej, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Seminarium fotoniki
19 stycznia 2023 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Optometryczne aspekty oraz zastosowanie terapii widzenia z wykorzystaniem technologii VR w strzelectwie bojowym

Optometryczne aspekty oraz zastosowanie terapii widzenia z wykorzystaniem technologii VR w strzelectwie bojowym

mgr Marcin Piosik

Wydział Fizyki UW

Seminarium nauk o widzeniu
18 stycznia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Journal Club

Journal Club

New series of biweekly discussion meetings

Instytut Geofizyki FUW


17 stycznia 2023 15:15
ul. Pasteura 5, sala B4.51 (Akwarium)

Kształtowanie przestrzenne struktur szklanych za pomocą druku 3D w celu automatyzacji produkcji światłowodów i soczewek nanostrukturyzowanych

Kształtowanie przestrzenne struktur szklanych za pomocą druku 3D w celu automatyzacji produkcji światłowodów i soczewek nanostrukturyzowanych

Paweł Wiencław

Seminarium Zakładu Fotoniki
12 stycznia 2023 14:00
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Perowskity w dwójłomnej mikrownęce – efekty fotoniczne i kondensaty polarytonowe w temperaturze pokojowej

Perowskity w dwójłomnej mikrownęce – efekty fotoniczne i kondensaty polarytonowe w temperaturze pokojowej

mgr Karolina Łempicka-Mirek

Zakład Fizyki Ciała Stałego, IFD, WF UW

Seminarium fotoniki
12 stycznia 2023 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.03

Sport vision

Sport vision

dr Rafał Brygoła

Wydział Fizyki UW

Seminarium nauk o widzeniu
11 stycznia 2023 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a