IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Tytuł / Autor Typ wydarzenia / Data / Miejsce
Przepływy rzeczne w zmiennych warunkach środowiskowych. Problem detekcji zmian uwarunkowań przepływu w korycie rzecznym
Przepływy rzeczne w zmiennych warunkach środowiskowych. Problem detekcji zmian uwarunkowań przepływu w korycie rzecznym
dr Emilia Karamuz
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
23-03-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Projekt Techmatstrateg II
Projekt Techmatstrateg II
prof. dr hab. Maria Kamińska
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
22-03-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Measurement campaign ACORES 2017
Measurement campaign ACORES 2017
mgr Jakub Nowak
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
16-03-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Geotektoniczne uwarunkowania rozwoju systemów rzecznych, na przykładzie ewolucji Rzeki Czerwonej (?oligocen - neogen, północny Wietnam)
Geotektoniczne uwarunkowania rozwoju systemów rzecznych, na przykładzie ewolucji Rzeki Czerwonej (?oligocen - neogen, północny Wietnam)
dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW
Seminarium
16-03-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
About tropical cyclones
About tropical cyclones
dr Dariusz Baranowski
Instytut Geofizyki PAN
Seminarium
09-03-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Przebieg procesów lodowych na Jeziorze Zegrzyńskim w świetle obrazów satelitarnych Sentinel 1
Przebieg procesów lodowych na Jeziorze Zegrzyńskim w świetle obrazów satelitarnych Sentinel 1
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
Zakład Hydrologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Seminarium
09-03-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Ograniczenia architektury BHJ – ciąg dalszy
Ograniczenia architektury BHJ – ciąg dalszy
dr hab. Jacek Wojtkiewicz
KMMF
Seminarium
08-03-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Projekt Techmatstrateg I
Projekt Techmatstrateg I
prof. dr hab. Maria Kamińska
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
01-03-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie
Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie
mgr Katarzyna Misiura
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Obrona rozprawy doktorskiej
02-02-2018 12:00
ul. Pasteura 5, sala Rady Wydziału - 0.22c
Wpływ własności widmowych oraz symetrii obrazów testowych na wynik pomiaru czułości kontrastowej u pacjentów astygmatycznych
Wpływ własności widmowych oraz symetrii obrazów testowych na wynik pomiaru czułości kontrastowej u pacjentów astygmatycznych
mgr Małgorzata Patrzykont
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
01-02-2018 13:30
ul. Pasteura 5, sala B2.08a
Dobrostan powierzchni oka
Dobrostan powierzchni oka
dr n. med. Anna Maria Ambroziak
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
25-01-2018 13:30
ul. Pasteura 5, B2.08a
Rola struktur plazmonicznych w ogniwach słonecznych
Rola struktur plazmonicznych w ogniwach słonecznych
mgr Arkadiusz Ciesielski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
25-01-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Dynamics of cloud droplets in turbulent flows
Dynamics of cloud droplets in turbulent flows
dr hab. Bogdan Rosa
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Seminarium
12-01-2018 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie
Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie
mgr Katarzyna Misiura
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
12-01-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Absorpcja dwufotonowa w siatkówce
Absorpcja dwufotonowa w siatkówce
dr Katarzyna Komar
UMK, Toruń
Seminarium
11-01-2018 13:30
ul. Pasteura 5, sala B2.08a
Modeling of cloud microphysics: can we do better?
Modeling of cloud microphysics: can we do better?
prof. dr hab. Wojciech Grabowski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, UW & National Center for Atmospheric Research (NCAR)
Seminarium
15-12-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Gradientometria satelitarna jako narzędzie badania litosfery – analiza zależności parametrów litosfery i residuów tensora Eötvösa dla Polski
Gradientometria satelitarna jako narzędzie badania litosfery – analiza zależności parametrów litosfery i residuów tensora Eötvösa dla Polski
dr inż. Artur Leńczuk, prof. Marcin Barlik, dr inż. Tomasz Olszak
Seminarium
15-12-2017 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Wykorzystania światła strukturyzowanego w obrazowaniu nadrozdzielczym
Wykorzystania światła strukturyzowanego w obrazowaniu nadrozdzielczym
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
14-12-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Broadening of cloud droplet spectra through turbulent entrainment and eddy hopping
Broadening of cloud droplet spectra through turbulent entrainment and eddy hopping
dr Gustavo Abade
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
08-12-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Na styku geologii i geofizyki: jak wspólnie badać płaszcz litosferyczny
Na styku geologii i geofizyki: jak wspólnie badać płaszcz litosferyczny
prof. Jacek Puziewicz
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Seminarium
08-12-2017 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58