IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Tytuł / Autor Typ wydarzenia / Data / Miejsce
banner-
Elementy dyfrakcyjne, refrakcyjne i absorpcyjne oparte na podfalowych periodycznych strukturach metalicznych" - publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Marcin Stolarek
Obrona rozprawy doktorskiej
18-06-2017 12:15
ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter
Seminarium organizacyjne
Seminarium organizacyjne
dr hab. Rafał Kotyński, prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
05-10-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets
dr hab. Leszek Czechowski
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
06-10-2017 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Perturbation equations for all-scale atmospheric dynamics
Perturbation equations for all-scale atmospheric dynamics
prof. dr Piotr Smolarkiewicz
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Seminarium
06-10-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Zarządzanie dyspersją w materiałach hiperbolicznych
Zarządzanie dyspersją w materiałach hiperbolicznych
dr Tomasz Stefaniuk
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
12-10-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych
Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych
mgr inż. Przemysław Dykowski, prof. Marek Grad, prof. Andrzej Krankowski, prof. Jan Kryński, dr inż. Tomasz Olszak, dr Marcin Polkowski, dr inż. Marcin Rajner, dr Marcin Sękowski, dr hab. Monika Wilde-Piórko
Seminarium
13-10-2017 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
South Asia monsoon: contribution of atmosphere – ocean interactions over Bay of Bengal to seasonal variability in atmospheric circulation
South Asia monsoon: contribution of atmosphere – ocean interactions over Bay of Bengal to seasonal variability in atmospheric circulation
dr Dariusz Baranowski
Institute of Geophysics
Seminarium
13-10-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Obrazowanie pojedynczych molekuł metodą rezonansu plazmonowego
Obrazowanie pojedynczych molekuł metodą rezonansu plazmonowego
dr Piotr Wróbel
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
19-10-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery
dr Jacek Majorowicz
Department of Physics, University of Alberta, Canada
Seminarium
20-10-2017 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Anisotropy of observed and simulated turbulence in the upper part of the stratocumulus-topped boundary layer
Anisotropy of observed and simulated turbulence in the upper part of the stratocumulus-topped boundary layer
dr Jesper G. Pedersen
Instytut Geofizyki
Seminarium
20-10-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Zastosowanie falek Morleta w optycznej detekcji punktowej
Zastosowanie falek Morleta w optycznej detekcji punktowej
mgr Krzysztof Czajkowski
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
26-10-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Stochastic coalescence in Lagrangian cloud microphysics
Stochastic coalescence in Lagrangian cloud microphysics
dr Piotr Dziekan
IGF
Seminarium
27-10-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala 1.01
Światłowody antyrezonansowe z powietrznym rdzeniem
Światłowody antyrezonansowe z powietrznym rdzeniem
mgr inż. Dominik Dobrakowski
Instytut Geofizyki FUW
Seminarium
02-11-2017 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Modeling of cloud microphysics: can we do better?
Modeling of cloud microphysics: can we do better?
prof. dr hab. Wojciech Grabowski
National Center for Atmospheric Research (NCAR)
Seminarium
15-12-2017 13:15
ul. Pasteura 5, sala1.01