IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Wydarzenia
"Projekt RAPID - obrazowanie komórek białaczkowych przy pomocy mikroskopii ramanowskiej - podsumowanie dwóch pierwszych lat"

"Projekt RAPID - obrazowanie komórek białaczkowych przy pomocy mikroskopii ramanowskiej - podsumowanie dwóch pierwszych lat"

dr hab. Piotr Wasylczyk, prof. ucz.

Zakładu Optyki IFD FUW

Seminarium fotoniki
2 grudnia 2021 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

The dynamics of the thermal vortex ring

The dynamics of the thermal vortex ring

dr Jun-ichi Yano

Meteo-France

Seminarium fizyki atmosfery
26 listopada 2021 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Focusing subwavelength grating mirror

Focusing subwavelength grating mirror

dr hab. Michał Wasiak, prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Instytut Fizyki

Seminarium fotoniki
25 listopada 2021 12:15
ul. Pasteura 5, 1.02 and online via ZOOM

The formation of some cone chains on Mars and the thermodynamic aspects of this process

The formation of some cone chains on Mars and the thermodynamic aspects of this process

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki litosfery i planetologii
19 listopada 2021 13:15
on-line,

Importance of the interconnection of the day- and night- chemistry of α-pinene - experiments in the ACD-C aerosol smog chamber

Importance of the interconnection of the day- and night- chemistry of α-pinene - experiments in the ACD-C aerosol smog chamber

dr Agata Kołodziejczyk

TROPOS, Leipzig, Germany

Seminarium fizyki atmosfery
19 listopada 2021 13:15
on-line via ZOOM

Postawa ciała a wady wzroku - złożony problem postpandemiczny

Postawa ciała a wady wzroku - złożony problem postpandemiczny

Mgr Marlena Bobrowska

Wydział Fizyki UW

Seminarium nauk o widzeniu
17 listopada 2021 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

How physicists contributed to the development of computer science in Poland

How physicists contributed to the development of computer science in Poland

prof. dr hab. Marek Hołyński

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Wykład otwarty
15 listopada 2021 16:30
ul. Pasteura 5, Sala 0.03

Theoretical and experimental investigation of small molecules for organic electronic applications

Theoretical and experimental investigation of small molecules for organic electronic applications

dr Rania Zaier

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
4 listopada 2021 12:15
on-line,

Dopasowanie soczewek ortokorekcyjnych…

Dopasowanie soczewek ortokorekcyjnych…

Mgr Małgorzata Żukowska

SwissLens

Seminarium nauk o widzeniu
3 listopada 2021 13:15
on-line,

Co wnieśli do nauki tegoroczni nobliści z fizyki?

Co wnieśli do nauki tegoroczni nobliści z fizyki?

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
29 października 2021 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Optical properties of hyperbolic nanoresonators

Optical properties of hyperbolic nanoresonators

mgr Maria Bancerek

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
28 października 2021 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Impact of cloud-base turbulence on CCN activation

Impact of cloud-base turbulence on CCN activation

prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski

Mesoscale and Microscale Meteorology (MMM) Laboratory, NCAR

Seminarium fizyki atmosfery
22 października 2021 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

7 Targi Optyczne OPTYKA

7 Targi Optyczne OPTYKA

Grupa MTP oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO)

Wydarzenie
22 października 2021 09:00
Poznań

Metody spektroskopii laserowej w detekcji agregatów białkowych i peptydowych domieszkowanych znacznikami fluorescencyjnymi

Metody spektroskopii laserowej w detekcji agregatów białkowych i peptydowych domieszkowanych znacznikami fluorescencyjnymi

dr inż. Piotr Hańczyc

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki, FUW

Seminarium fotoniki
21 października 2021 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Współczesne trendy badań w optometrii na podstawie literatury (2)

Współczesne trendy badań w optometrii na podstawie literatury (2)

dr hab. Jacek Pniewski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium nauk o widzeniu
20 października 2021 13:15
ul. Pasteura 5, sala B2.08a

Konwersatorium/Colloquium: The Nobel Prize in Physics 2021

Konwersatorium/Colloquium: The Nobel Prize in Physics 2021

prof. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

prof. Piotr Szymczak, Wydział Fizyki UW

Wykład otwarty
18 października 2021 16:30
ul. Pasteura 5,

What makes a tornado stronger (or weaker)? Insights from idealized numerical simulations.

What makes a tornado stronger (or weaker)? Insights from idealized numerical simulations.

dr Valerian Jewtoukoff

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Seminarium fizyki atmosfery
15 października 2021 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14 and online via ZOOM

Porous nanocavity

Porous nanocavity

mgr Dominika Świtlik

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
14 października 2021 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02

Współczesne trendy badań w optometrii na podstawie literatury

Współczesne trendy badań w optometrii na podstawie literatury

dr hab. Jacek Pniewski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium nauk o widzeniu
13 października 2021 13:15
on-line,

Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym

Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym

dr Anna Pastuszczak

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Seminarium fotoniki
7 października 2021 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02