IGF


  Tytuł / Autor Zmieniono
Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego
za najlepszy plakat studencki (doktorancki) zdobyta przez Justynę Lisok
Sekretariat IGF
16-07-2018
NOWA PUBLIKACJA: "Evaporite crust and convection in regolith on Titan"
Czechowski L.
Sekretariat IGF
13-07-2018
OFERTA PRACY: pracownik inżynieryjno-techniczny
Praca w ramach projektu NCN MAESTRO pt. "Mikrodynamika chmur"
Sekretariat IGF
12-07-2018
OFERTA PRACY: Adiunkt (naukowy)
Praca w ramach projektu NCN OPUS pt. "Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe"
Sekretariat IGF
13-07-2018
NOWA PUBLIKACJA: "Convective environment in pre-monsoon and monsoon conditions over the Indian subcontinent: the impact of surface forcing"
Thomas L., Malap N., Grabowski W.W., Prabha T.V.
Sekretariat IGF
27-06-2018
NOWA PUBLIKACJA: "Radiative impact of an extreme Arctic biomass-burning event"
Lisok J., Rozwadowska A., Pedersen J.G., Markowicz K.M., Ritter C., Kaminski J.W., Struzewska J., Mazzola M., Udisti R., Becagli S., and Gorecka I.
Sekretariat IGF
27-06-2018
STYPENDIUM doktoranckie
w ramach projektu NCN pt. "Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe"
Sekretariat IGF
19-06-2018