IGFBachelor thesis

Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Julita Biszczuk

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2002


Back