IGFMaster of Science Dissartation

Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Jakub Krawczyk

Szymon P. Malinowski oraz Bogumił Jakubiak (ICM)

Wydział Fizyki UW

2006


Back