IGFMaster of Science Dissartation

Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Piotr Korczyk

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2003


Back