IGFDoctoral dissertation

Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerosoli atmosferycznych

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Michał Posyniak

Szymon P. Malinowski, współpromotor: Tadeusz Stacewicz IFD UW

Wydział Fizyki UW

2013


Back