IGFProject

Drobnoskalowe mieszanie turbulencyjne w chmurach: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne

Komitet Badań Naukowych, .


Project type: Research project

Project realisation: Oct. 11, 1997 - Oct. 11, 1999

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Principal investigator


Back