IGFProjekt

Drobnoskalowe mieszanie turbulencyjne w chmurach: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne

Komitet Badań Naukowych, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Realizacja projektu: 11 października 1997 - 11 października 1999


Cofnij