IGFDoctoral dissertation

Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Piotr Banat

dr hab. Szymon Malinowski

Wydział Fizyki UW

2001


Back