IGFProject

Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: May 5, 2006 - May 4, 2008

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Principal investigator

Co-contractors:

prof. Roman Żelazny - kierownik projektu
dr Aleksandra Kardaś - wykonawca
prof. Tadeusz Stacewicz - wykonawca


Back