IGFProjekt

Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 5 maja 2006 - 4 maja 2008

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Główny wykonawca

Współwykonawcy:

prof. Roman Żelazny - kierownik projektu
dr Aleksandra Kardaś - wykonawca
prof. Tadeusz Stacewicz - wykonawca


Cofnij