IGFProject

Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego

Komitet Badań Naukowych, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Nov. 8, 2004 - Nov. 7, 2007

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
dr hab. Krzysztof Markowicz Principal investigator

Co-contractors:

<p>dr Aleksandra Kardaś</p>


Back