IGFProjekt

Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego

Komitet Badań Naukowych, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 8 listopada 2004 - 7 listopada 2007

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr hab. Krzysztof Markowicz Główny wykonawca

Współwykonawcy:

<p>dr Aleksandra Kardaś</p>


Cofnij