IGFProject

Numeryczny niehydrostatyczny model procesów atmosferycznych w małych i średnich skalach

Komitet Badań Naukowych, .


Project type: Research project

Affiliation: Atmospheric Physics Department

Project realisation: Oct. 11, 2001 - Oct. 11, 2003

Projekt realizowany przez ICM.


Back