IGFProject

Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej

Komitet Badań Naukowych, Promotorski


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Oct. 11, 2000 - Oct. 11, 2001

Projekt promotorski Andrzeja Wyszogrodzkiego


Back