IGFMaster of Science Dissartation

Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Katarzyna Nurowska

Szymon P. Malinowski i Zbigniew Piotrowski (IMGW)

Wydział Fizyki UW

2015


Back