IGFProject

Eksperymentalne i teoretyczne badania oddziaływań międzyskalowych w chmurach

Komitet Badań Naukowych, .


Project type: Research project

Project realisation: Oct. 11, 1995 - Oct. 11, 1998

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Principal investigator


Back