IGFMaster of Science Dissartation

Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG

Author:

Promoter:

Promoting institution:

Year:

Tomasz Sikora

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

2000


Back