IGFBachelor thesis

Supercontinuum generation in nonlinear photonic crystal fibers

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Anna Szumska

dr hab. Ryszard Buczyński

Wydział Fizyki UW

2013

Generacja stabilnego supercontinuum jest zjawiskiem bardzo pożądanym w wielu zastosowaniach w medycynie, biologii oraz do celów wojskowych. W poszukiwaniu nowych możliwości generacji supercontinuum wykorzystuje się propagacje impulsów w materiałach o nieliniowych właściwosciach oraz silna lokalizacje światła. W ramach poniższej pracy wykonano światłowód fotoniczny ze szkła ołowiowo-bizmutowo-galowego, które charakteryzuje się wysokim nieliniowym współczynnikiem załamania, a także transmitancja w szerokim zakresie widma w podczerwieni. Na strukturę włókna składają się heksagonalnie ułożone powietrzne otwory wokół centralnie umieszczonego szklanego rdzenia. Przeprowadzono symulacje i pomiary dyspersji włókna w funkcji długości fali oraz zbadano jego zdolność do generacji supercontinuum.


Back