IGFProject

Sieć doskonałości Mikro-Optyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Information Optics Department

Project realisation: Aug. 9, 2005 - Aug. 31, 2008

prof. dr hab. Ryszard Buczyński Project leader
dr hab. Rafał Kotyński Investigator

Co-contractors:

<p>Rafał Kasztelanic Ireneusz Kujawa Dariusz Pysz</p>


Back