IGFProject

Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Information Optics Department

Project realisation: May 26, 2012 - May 24, 2014

prof. dr hab. Ryszard Buczyński Investigator

Co-contractors:

Rafał Kasztelanic - kierownik projektu
Arkadiusz Sagan
Ryszard Stępień


Back