IGFProjekt

Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 26 maja 2012 - 24 maja 2014

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca

Współwykonawcy:

Rafał Kasztelanic - kierownik projektu
Arkadiusz Sagan
Ryszard Stępień

-

Cofnij