IGFProjekt

Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Optyki Informacyjnej

Realizacja projektu: 26 maja 2012 - 24 maja 2014

prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca

Współwykonawcy:

Rafał Kasztelanic - kierownik projektu
Arkadiusz Sagan
Ryszard Stępień


Cofnij