IGFProjekt

NEMO - Network of Excellence for Micro-Optics

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 1 września 2004 - 31 stycznia 2009

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Commission
6th Framework Programme
- -
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Kierownik projektu

Współwykonawcy:

<p>Jędrzej Nowosielski</p>
<p>Rafał Kasztelanic</p>
<p>Ireneusz Kujawa</p>
<p>Wojciech Grabowski</p>
<p>Władysław Saj</p>

-

Cofnij