IGFPraca licencjacka

Diagnostyka narządu wzroku z wykorzystaniem lampy szczelinowej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Grzegorz Lewicki

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2013

W pracy przedstawiono sposoby diagnostyki oka za pomocą lampy szczelinowej. W pierwszej części opisano zjawiska optyczne wykorzystywane w lampie szczelinowej (absorpcję, rozproszenie, odbicie i załamanie światła), przyrządy optyczne (lupę, mikroskop, lunetę Galileusza), punkty kardynalne układu optycznego, budowę przedniego odcinka oka, budowę typowej lampy szczelinowej (rodzaje systemów obserwacyjnych i oświetleniowych oraz elementy mechaniczne urządzenia) oraz wykorzystywane elementy dodatkowe. W drugiej części przedstawiono techniki oświetleniowe wykorzystywane w diagnostyce oka lampą szczelinową. Do opisu technik zostały zamieszczone schematy ustawienia systemu oświetleniowego i obserwacyjnego oraz wykonane przez autora pracy zdjęcia obrazu obserwowanego w mikroskopie. Zaprezentowano również przykłady patologii obserwowanych przy użyciu danej techniki.


Cofnij