IGFPraca licencjacka

Aberrometr - zasada działania i zastosowanie w okulistyce i optometrii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alicja Jaskulska

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2013

Praca opisuje podstawy zasad działania różnych rodzajów aberrometrów oraz ich praktyczne zastosowanie. Aberrometry służą do pomiaru zniekształcenia frontu falowego przechodzącego przez układ optyczny oka. Wyniki przedstawiane są w postaci wielomianów Zernike'a. Dwa podstawowe rodzaje aberrometrów to detektor Hartmanna-Shacka oraz aberrometr wykorzystujący metodę ray-tracing. Wyniki uzyskiwane podczas pomiarów często różnią się między sobą. Jest to spowodowane trudnością w utrzymaniu stałych warunków badania oraz brakiem jednolitego standardu określającego metodę pomiaru. Otrzymanie jak najdokładniejszego wyniku ważne jest ze względu na wykorzystanie go w diagnostyce chorób oraz w chirurgii oka. W niniejszej pracy zaprezentowano przykładowy pomiar aberrometryczny i jego interpretację.


Cofnij