IGFPublikacja

A new ultra-fast thermometer for airborne measurements in clouds

Haman, K.E., Makulski A.M., Malinowski S.P., Busen R.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology

14, 1998, 217-227, 10.1175/1520-0426(1997)014<0217:ANUTFA>2.0.CO;2

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij