IGFRozprawa Doktorska

Obszarowe charakterysytyki turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego w świetle pomiarów scyntylometrycznych w Łodzi

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mariusz Zieliński

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

2015


Cofnij