IGFPublikacja

Spatial distribution of cloud droplets investigated in a turbulent cloud chamber

Jaczewski A., Malinowski S.P.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society

131, 2005, 2047-2062, 10.1256/qj.04.65

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij